Veldsterktemeting indoor
Algemeen

Veldsterktemeting indoor

de dekking binnen jouw pand in kaart brengen

Problemen met de dekking van je portofoons binnen je indoor werkomgeving? Last van stoorbronnen binnen je pand op jouw frequenties? Dit kan door veel randzaken veroorzaakt worden. Denk hierbij aan dagelijks voorkomende zaken als liften, led verlichting of aanwezige adapters. En zo zijn er nog tal van zaken te bedenken. Op zoek naar de oplossing hiervoor? Dan kan een veldsterktemeting de oplossing bieden om de dekking wel volledig te maken binnen jouw pand.
 
Hieronder zullen we kort uitleggen wat er allemaal komt kijken bij het doen van een veldsterktemeting binnen je huidige infrastructuur.

De voorbereiding voor een indoor veldsterktemeting
We starten met een (telefonisch) overleg. Tijdens dit overleg wordt de huidige situatie van het radionetwerk besproken. Naast deze huidige situatie wordt er besproken wat de verwachtingen en eisen zijn voor de toekomst op dit gebied.

Op basis van het gesprek wordt gekeken waar de knelpunten kunnen komen te liggen. Ook wordt er gekeken wat er allemaal vooraf nodig is om de indoor test te kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan zaken als; is het pand volledig vrij toegankelijk voor de meting, zijn er vertragende situaties te verwachten binnen het pand en tal van andere zaken die belangrijk kunnen zijn.

En ten slotte is een van de belangrijkste zaken rond de voorbereiding de tekening van het pand waarin de meting wordt gedaan. De opdrachtgever draagt zorg een zo duidelijk mogelijke tekening te verstrekken aan de uitvoerder.

De uitvoering van de indoor veldsterktemeting
En dan gaat het beginnen, de veldsterkte meting vindt plaats. Er kunnen een tweetal situaties voorkomen. Een meting binnen je huidige situatie, of een meting binnen een nieuw pand.
 
Als eerste gaan we bekijken wat er gaat gebeuren wanneer je de huidige situatie wilt laten testen op dekkingsgraad. De bestaande zendapparatuur wordt zoveel mogelijk in een constante zendmodus geplaatst. In het gebied worden meetwaarden op RSSI niveau verzameld. Deze worden gekoppeld aan een positie in het gebouw. Deze gegevens worden gebruikt voor het maken van een verslag om zogenaamde heatmaps te maken.

En dan is er ook nog de meting binnen een nieuwe infrastructuur.
Aan de hand van de verstrekte tekening van het gebouw worden de posities van de antennes voor de test bepaald. Op deze punten wordt een antenne geplaatst met uitzendvermogen welke zoveel als mogelijk overeenkomt met de situatie van plaatsing binnen de geldende regelgeving. In het gebouw worden de meetwaardes op RRSI niveau verzameld en gekoppeld. Dit om zo tot een verslaggeving op basis van zogenaamde heatmaps te komen. Op basis van de resultaten wordt gekeken of er een herschikking van de antennes nodig is om een zo correct mogelijke meting uit te voeren.
 
Het verslag van de indoor veldsterktemeting
Na de veldsterktemeting zal een verslag op basis van de gemeten gegevens worden gemaakt. Dit verslag wordt gemaakt in het Nederlands. Op verzoek is dit ook mogelijk in het Engels. Wil je en verslag in beide talen dan is dit tegen een meerprijs mogelijk.
 
In het verslag worden de gemaakte heatmaps opgenomen. Daarnaast kan op verzoek een advies worden opgenomen in het verslag. In het verslag worden ook de beperkende met betrekking tot de dekking meegenomen.

Planning van de veldsterktemeting
Het inplannen van de veldsterktemeting gebeurt in overleg. Meestal is er al binnen een termijn van 2 tot 3 weken een mogelijkheid om de test uit te voeren.

Voorwaarden van de veldsterktemeting
De meting kan worden gedaan binnen de volgende voorwaarden:
- De meting is mogelijk voor alle bestaande infrastructuren.
- Geschikt voor analoge en digitale apparatuur, zoals DMR en NXDN.
- Geschikt voor UHF band 406-470, andere banden op aanvraag
- Standaard wordt gemeten op begane grond en eventuele kelders. Wanneer de situatie er om vraagt is het ook mogelijk om verdiepingen mee te nemen in de meting.
- Er wordt een downlink meting gedaan. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de uplink parameters gelijk zijn.
- Standaard geen spectrum meting voor uplink en downlink
- Er wordt een smartphone of tablet gebruikt voor de meting. Gebruik hiervan dient toegestaan te zijn.
- De meting is niet geschikt voor ATEX omgevingen.
Mochten er naar aanleiding van bovenstaande nog vragen zijn. Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Meer nieuws? Of je nou verder of terug wil lezen, wij weten de weg.