Veldsterktemeting outdoor
Algemeen

Veldsterktemeting outdoor

Optimale dekking op jouw locatie in kaart brengen

Misschien heb je er wel eens van gehoord. Een veldsterktemeting. Deze meting heeft als doel om te bepalen welke apparatuur er nodig is om de gewenste dekking van de portofoons binnen jouw omgeving te realiseren. Naast het bepalen van deze dekking voor een nieuwe situatie kan er met een veldsterktemeting ook gekeken worden naar de dekking van je huidige portofoons binnen jouw werkomgeving.

Hieronder zullen we kort uitleggen wat er allemaal komt kijken bij het doen van een veldsterktemeting in de buitenlucht.

De voorbereiding voor een veldsterktemeting
Er wordt gestart met een (telefonisch) overleg met de opdrachtgever over de huidige situatie van de werkomgeving. Tevens wordt er besproken wat de eisen en verwachtingen zijn voor de nieuw te realiseren situatie.
Aan de hand van het overleg wordt er gekeken waar vooraf al rekening mee dient te worden gehouden. Denk hierbij aan zaken als; is de omgeving vrij toegankelijk voor de meting, zijn er andere vertragende factoren te verwachten en tal van andere zaken die belangrijk kunnen zijn.

De uitvoering van de veldsterktemeting
En dan is het zover. De meting kan worden gestart. We hebben hier een tweetal situaties die we tegen kunnen komen. Een meting binnen de huidige situatie en een meting voor een nieuw aan te leggen situatie.

Allereerst gaan we kijken wat er gaat gebeuren wanneer je de huidige situatie wilt laten testen op dekkingsgraad. De bestaande zendapparatuur wordt zoveel mogelijk in een constante zendmodus gezet. In het gebied worden meetwaarden op RSSI niveau verzameld. Deze worden gekoppeld aan een positie op een kaart. Deze gegevens worden gebruikt voor het maken van een verslag.

Dan hebben we nog de meting voor een nieuw te creëren situatie. Aan de hand van kaarten van de omgeving worden een of meer antennepunten gekozen. Op deze punten zal een antenne worden geplaatst. Deze antenne heeft uitzendvermogen welke zoveel als mogelijk overeenkomt met de situatie van plaatsing binnen de geldende regelgeving. In het gebied worden de meetwaardes op RRSI niveau verzameld. De gegevens worden gekoppeld aan een positie op een kaart. Dit wordt gebruikt voor het maken van een verslag. Op basis van de meting wordt gekeken of er eventueel een herschikking van de antennes nodig is voor de beste meetwaardes.

Het verslag van de veldsterktemeting
Na de veldsterktemeting zal een verslag op basis van de meetgegevens gemaakt worden. Dit verslag is in het Nederlands. Op verzoek kan dit in het Engels worden gedaan. Het maken van een verslag in beide talen is tegen een meerprijs mogelijk.

In het verslag worden de gemaakte kaarten geplaatst. Tevens kan op verzoek een advies worden opgenomen in het verslag. In het verslag worden ook de beperkende met betrekking tot de dekking meegenomen.

Planning van de veldsterktemeting
In overleg met de opdrachtgever wordt de meting ingepland. Vaak is dit al binnen een termijn van 2 tot 3 weken mogelijk.

Voorwaarden van de veldsterktemeting
De meting kan worden gedaan binnen de volgende voorwaarden
- Geschikt voor analoge en digitale apparatuur, zoals DMR en NXDN
- Geschikt voor UHF band 406-470, andere banden op aanvraag
- Meting op maaiveld niveau, behalve in gebouwen
- Er wordt een downlink meting gedaan. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de uplink parameters gelijk zijn.
- Standaard geen spectrum meting voor uplink en downlink

Mochten er naar aanleiding van bovenstaande nog vragen zijn. Neem dan contact met ons op voor meer informatie.